Categoria: Medi Ambient

Dialèctica de la (malaguanyada) Natura

L'espoli capitalista en la recerca de beneficis sense limit provoca el deteriorament de l'entorn natural (contaminació, canvi climàtic, exhauriment de recursos...). La lluita contra aquest cal dirigir-la contra els danys mediambientals concrets, però sempre amb l'horitzó de la superació del capitalisme. No són acceptables les transversalitats amb les forces burgeses i llurs aliades, que només volen fer perdurar el sistema. En la societat socialista futura, la natura s'ha de concebre com el marc on s'ha de desenvolupar harmònicament la vida de la humanitat i de tots els éssers vius