Manifest per la revolució socialista europea

La revolució proletària és l'única que pot garantir als pobles petits una existència lliure, ja que alliberarà les forces productives de tots els països de les tenalles opressives dels estats nacionals en unir als pobles en una estreta col·laboració econòmica, d'acord amb un pla econòmic comú. Només ella donarà als pobles més febles i menys nombrosos la possibilitat d'administrar, amb absoluta llibertat i independència, la seua cultura nacional sense danyar la vida econòmica unificada i centralitzada d'Europa i el món

Pas a les dones treballadores

Les religions patriarcals, la ideologia misògina i masclista – igual que la xenofòbia, el racisme o l'homofòbia - han sigut usades per la classe capitalista, des que existeix, com un potent instrument de divisió en el si de les classes treballadores.

Fora el règim dels lladres i corruptes del FLN !

Enfront d'un règim que té l'exèrcit, la policia, molts mitjans de comunicació, etc., és necessària la centralització de tots els comités amb delegats electes i amb mandat per unificar la lluita dels treballadors i els joves i proporcionar al moviment una direcció política candidata al poder dels treballadors

Fora mans imperialistes de Veneçuela!

El 23 de gener de 2019, Juan Guaidó, president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, es va autoproclamar President del país. Guaidó és membre de Voluntat Popular, un moviment de reagrupació burgés construït i finançat pels Estats Units, inclòs en el moviment oficiós National Endowment for Democracy (NED).

« Page 3 / 5 »